VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Ergometar-6000-01.2018.
31.01.2018 22:57:04   |  By: Aspiriniks

Ergometar 6000 m - siječanj 2018.

HRVATSKA VESLAČKA IZBORNA VRSTA Selekcija/Uzrast: SMA SŽA
Test/kontrola: E - 6000 m. SMB SŽB
Datum izvršenja: siječanj 2018. JMA JŽA
Protokol: fiksni ergometar, T22-24 JMB JŽB
r.br.
prezime
ime
klub
selekcija
godište
prosjek
vrijeme
tempo
visina težina
slider
1
Perišić
Nino
Krka
JMA
2001
01:40,2
20:03,4
28
194
93
 
2
Klarin
Lovre
Krka
JMA
2001
01:43,3
20:40,3
31
184
83
 
3
Bumbak
Denis
Krka
JMA
2001
01:44,8
20:58,6
28
182
84
 
4
Papak
Kristijan
Krka
JMA
2001
01:46,0
21:13,1
29
184
78
 
5
Panjkota
Sara
Krka
JWA
2000
02:05,1
25:01,7
 
     

  Verzija za Ispis
 Komentari
Dodaj komentar
Nema komentara
Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"