VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Daljinska 01.12.2017.
01.12.2017 18:13:14   |  By: Aspiriniks

Neslužbeni i nepotpuni rezultati Daljinske regate Šibenik-Zaton, 01.12. 2017.

1.       Boris Cesarec: 32:04

2.       Anton Lončarić: 32:29

3.       Nino Perišić: 32:39

4.       Goran Mahmutović: 32:41

5.       Frane Gabre: 33:00

6.       Karlo Borković: 33:03

7.       Jakov Bijelić: 33:08

8.       Marin Perković: 33:38

9.       Jerko Radovčić: 33:45

10.   Luka Kovač: 33:57

11.   Pero Kukuljica: 34:21

12.   Lovre Klarin: 34:23

13.   Vlaho Đivanović: 35:02

14.   Kristijan Papak: 35:11

15.   Vedran Steiner: 35:14

16.   Ivan Šarić: 35:16

17.   Stipe Vujević: 34:25

18.   Antonio Burmas: 35:47

19.   Ivan Vuković: 37:18

 

 

1.       Forjan-Grgić: 30:26

2.       Stojšić-Tomac:  31:03

3.       Tokić-Vaško: 31:20

4.       Majić-Grubeša: 31:40

5.       Mikulić-Grancarić: 32:28

6.       Fabjanac-Bartulović: 32:48

7.       Kuko-Tonković: 33:29

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"