VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Skupština Kluba
17.12.2015 19:45:19   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“

            ŠIBENIK

Šibenik, 15. prosinca 2015.

Na temelju članka 21. Statuta V.K. „Krka“ predsjednik Skupštine Kluba, temeljem Odluke Uprave V.K. „Krka“ od 15. prosinca 2015. godine, saziva redovnu godišnju Skupštinu Kluba za dan 23. prosinca 2015. godine s početkom u 20,00 sati u TV-sali hotela „Jadran“ s slijedećim predloženim

                                                  DNEVNIM REDOM:

1) Izbor verifikacijske komisije;

2) Izbor radnog predsjedništva;

3) Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

4) Usvajanje Zapisnika s redovne i izborne Skupštine Kluba održane 30. lipnja 2015.;

5) Izviješće o sportskim rezultatima Kluba u 2015.;

6) Plan i program rada Kluba u 2016.;

7) Financijski plan V.K. „Krka“ za 2016.

Dostavlja se:                                                                              Predsjednik Skupštine:

1) Oglasna ploča                                                                         Gojko Lambaša, prof

2) www.vkkrka.hr

3) Arhiva

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"