VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Skupština Kluba
24.06.2015 10:52:49   |  By: Aspiriniks

Na temelju članka 43. Statuta V.K. „Krka“ predsjednik Skupštine Kluba, temeljem Odluke Uprave V.K. „Krka“ od 21. lipnja 2015. godine, saziva redovnu godišnju i izbornu Skupštinu Kluba za dan 30. lipnja 2015. godine s početkom u 20,00 sati u hotelu „Krka“ (prizemlje) s slijedećim predloženim

 

 

DNEVNIM REDOM:

 1. Izbor Verifikacijske komisije;

 2. Izbor Radnog predsjedništva;

 3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

 4. Usvajanje Zapisnika s redovne Skupštine Kluba održane 23. prosinca 2014.;

 5. Izviješće o financijskom poslovanju Kluba u 2014.;

 6. Izviješće o sportskim rezultatima Kluba u 2014.;

 7. Prijedlog novog Statuta Kluba;

 8. Prijedlog novog Poslovnika o radu Skupštine Kluba;

 9. Usvajanje Zapisnika s redovne i izborne Skupštine Kluba održane 02. lipnja 2011.;

 10. Izviješće Predsjednika Uprave o radu Uprave u razdoblju 2011. – 2015.;

 11. Izviješće Glavnog trenera o sportskim rezultatima u razdoblju 2011. – 2015.;

 12. Davanje razrješnice Predsjedniku i Upravi Kluba;

 13. Prijedlozi za izbor i izbor Predsjednika Kluba;

 14. Prijedlozi za izbor i izbor članova Uprave Kluba;

 15. Prijedlozi za izbor i izbor Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine Kluba;

 16. Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje i predstavljanje Kluba;

 17. Odluka o imenovanju likvidatora Kluba;

 18. Plan i program rada Kluba u razdoblju 2015. – 2019.

   

                                                                                                  Predsjednik Skupštine:

   

                                                                                                mr. sc. Dražen Crnogaća

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"