VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Ergometar-6000m
03.03.2015 21:25:57   |  By: Aspiriniks

Drugi dio popisa.

40

Bijelić

Jakov

TRE

JMB

2000

01:45,0

21:01,0

41

Milardović

Božidar

JZD

JMA

1997

01:45,4

21:05,9

42

Sršen

Toni

ZAG

JMA

1997

01:45,6

21:07,2

43

Kuzmanić

Pave

MKA

SMB

1995

01:45,8

21:10,4

44

Kurtoić

Tomislav

MLA

JMA

1997

01:46,0

21:11,9

45

Šarić

Ivan

BIO

JMB

2000

01:46,1

21:13,9

46

Milin

Matija

JZD

JMA

1997

01:46,2

21:15,4

47

Vujčić

Mihael

TRE

SMB

1996

01:46,4

21:16,9

48

Vodopić

Ivan

VUK

JMA

1997

01:46,4

21:17,2

49

Girotto

Mihael

GLA

JMB

1999

01:46,5

21:18,2

50

Banović

Lovro

MLA

JMA

1998

01:46,6

21:19,6

51

Križmančić

Marko

JAR

SMB

1995

01:46,6

21:17,5

52

Grgić

Ivan Ante

IKT

JMB

1999

01:46,7

21:20,8

53

Forjan

Krešimir

IKT

JMA

1998

01:46,7

21:20,8

54

Vidović

Ivan

TRE

SMB

1996

01:46,8

21:21,6

55

Matijević

Domagoj

TRE

JMB

1999

01:46,8

21:22,1

56

Nemčić

Tin

JAR

LSMB

1995

01:46,8

21:22,2

57

Garma

Filip Frane

KRK

JMB

1999

01:47,0

21:24,1

58

Lukinović

Paško

BIO

JMB

1999

01:47,5

21:30,3

59

Pap

Marko

MLA

JMA

1997

01:47,6

21:31,9

60

Maletić

Marin

JAR

JMB

1999

01:48,2

21:38,4

61

Ciglar

Vinko

TRE

SMB

1996

01:48,2

21:38,8

62

Konjik

Mislav

MLA

JMA

1998

01:48,3

21:39,3

63

Gjekaj

Albert

IST

JMA

1997

01:48,4

21:40,7

64

Stefanović

Luka

TRE

SMB

1996

01:48,5

21:42,0

65

Jurina

Filip

MLA

JMA

1997

01:48,7

21:44,7

66

Zulfikarpašić

Fran

MLA

JMA

1998

01:48,9

21:46,2

67

Rebić

Ivo

MLA

JMA

1998

01:48,9

21:47,6

68

Herenda

Juraj

JAR

JMA

1997

01:49,3

21:51,7

69

Janković

Mladen

MLA

JMA

1997

01:49,4

21:53,2

70

Skypalla

Otto

TRE

JMB

2000

01:49,5

21:54,3

71

Milić

Luka

TRE

JMB

1999

01:49,6

21:55,5

72

Stojaković

Teuta Lea

IKT

JŽA

1998

01:49,9

22:08,8

73

Juriša

Robert

IKT

JMA

1997

01:50,1

22:01,3

74

Kolar

Mihael

VUK

JMB

2000

01:50,4

22:05,6

75

Beljak

Leon

ZAG

JMA

1997

01:50,7

22:08,4

76

Beroš

Ivo

BIO

JMB

1999

01:51,0

22:13,1

77

Koštan

Jakov

KRK

JMA

1998

01:51,0

22:12,1

78

Smojver

Sanjin

TRE

JMB

2000

01:51,1

22:14,1

79

Marinović

Branimir

VUK

JMA

1997

01:51,5

22:18,2

80

Štambuk

Fran

TRE

SMB

1996

01:51,5

22:18,6

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"