VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Ergometar-6000m
03.03.2015 21:03:14   |  By: Aspiriniks

Veljača, 2015. ergometar-test-6000m

r.br.

prezime

ime

klub

selekcija

godište

prosjek

vrijeme

1

Sinković

Valent

MLA

SMA

1988

01:32,0

18:26,0

2

Martin

Damir

TRE

SMA

1988

01:32,4

18:29,1

3

Vekić

Mario

IKT

SMA

1982

01:33,7

18:45,0

4

Šain

David

IKT

SMA

1988

01:34,7

18:56,4

5

Kolobarić

Vjekoslav

IKT

SMA

1989

01:35,6

19:08,3

6

Čavrlj

Vitomir

MOR

SMA

1983

01:35,7

19:08,8

7

Begović

Marin

JZD

SMA

1986

01:36,9

19:23,2

8

Šain

Tomislav

MLA

SMB

1996

01:37,0

19:33,0

9

Prnjak

Patrik

JZD

SMB

1993

01:37,5

19:30,2

10

Plišić

Danijel

JRI

SMB

1995

01:37,6

19:32,3

11

Čakarun

Mile

JZD

SMB

1993

01:38,4

19:41,2

12

Anzulović

Lovro

ZAG

SMB

1994

01:38,4

19:41,7

13

Baričević

Luka

JZD

SMB

1995

01:38,6

19:43,2

14

Bilić

Karlo

TRE

SMA

1991

01:38,8

19:46,1

15

Špaleta

Goran

ZAG

SMA

1986

01:38,8

19:44,4

16

Matić

Stjepan

MLA

SMA

1989

01:39,0

19:38,0

17

Ban

Ivica

JZD

SMA

1992

01:39,2

19:50,4

18

Bulić

Leon

TRE

JMA

1998

01.39,8

19:58,0

19

Tomić

Gabrijel

ZAG

SMB

1994

01:40,2

20:07,2

20

Banović

Josip

JZD

SMB

1996

01:40,6

20:07,4

21

Radonić

Luka

MLA

LSMB

1993

01:41,0

20:16,0

22

Radonić

Vedran

MLA

LSMA

1991

01:41,0

20:18,0

23

Filipović

Marijan

MLA

LSMA

1991

01:41,0

20:49,0

24

Brandt

Harald

VUK

SMB

1996

01:41,3

20:16,3

25

Brandt

Mato

VUK

SMB

1995

01:41,7

20:20,7

26

Šupe

Andrija

KRK

JMA

1997

01:41,7

20:20,8

27

Čoga

Antonio

KRK

SMB

1996

01:42,5

20:30,5

28

Demović

Nikša

TRE

SMA

1992

01:42,6

20:31,7

29

Vračević

Dario

TRE

LSMB

1996

01:42,6

20:32,1

30

Vaško

Andreas

JZD

JMA

1997

01:42,7

20:33,4

31

Dunkić

Niko

MOR

JMA

1997

01:42,9

20:35,0

32

Rebić

Ivan

MLA

SMA

1979

01:43,0

20:41,0

33

Čavka

Toni

MKA

SMB

1996

01:43,5

20:42,0

34

Mikulić

Leon

JZD

JMA

1998

01:43,6

20:43,6

35

Žufić

Lorentz Vail

IST

JMA

1998

01:43,9

20:46,5

36

Herega

Matej

ZAG

SMB

1994

01:44,0

20:48,0

37

Pap

Luka

MLA

LSMB

1994

01:44,0

20:52,0

38

Vrdoljak

Hrvoje

MLA

JMB

1999

01:44,6

20:55,3

39

Cesarec

Boris

TRE

JMA

1998

01:44,8

20:57,8

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"