VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Nova galerija: 25.02.2012.
28.02.2012 22:35:12   |  By: Aspiriniks

Tijekom jutra prošle subote Luca se dohvatila foto-aparata i načinila niz fotografija od kojih smo izdvojili njih 56 kako bi svjedočile o današnjim krkašicama i krkašima - o djeci koju će vrijeme pretvoriti u ljude, o jednom danu u životu Kluba i na trenutak zaustavljenom vremenu. Pogledajte, dakle, novu galeriju pod jednostavnim nazivom 25.02.2012.!

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"