VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
E-8000
02.02.2010 00:08:24   |  By: aspiriniks

HVS-kontrola treniranosti : E8000m -"VK KRKA"                    

Selekcija/Uzrast: SM i JM

Datum izvršenja: 30.01.2010.                                                

R.br.

Prezime  i ime:

Klub:

Vrijeme:

Prosjek:

Godište:

1.

Ban Ivica

VK“KRKA“

27:56,3

01:44,7

1992

2.

Šare Leonard

VK“KRKA“

27:57,9

01:44,8

1989

3.

Bukić Tomislav

VK“KRKA“

27:58,3

01:44,8

1992

4.

Gulin Jere

VK“KRKA“

27:58,7

01:44,9

1992

Napomena: Niko Bujas nije pristupio testu zbog povrede.


  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"