VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Redovna Skupština
30.04.2009 17:34:52   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“

            ŠIBENIK

Šibenik, 27. travnja 2009.

Na temelju članka 43. Statuta V.K. „Krka“ predsjednik Skupštine Kluba temeljem Odluke Uprave V.K. „Krka“ od 27. travnja 2009. godine saziva redovnu godišnju Skupštinu Kluba koja će se održati u petak 08. svibnja 2009. godine s početkom u 19,00 sati u kongresnoj dvorani (II kat) hotela „Jadran“ u Šibeniku s slijedećim predloženim


DNEVNIM REDOM:

1) Izbor verifikacijske komisije s izviješćem iste o broju nazočnih glasujućih članova

2) Izbor Radnog predsjedništva

3) Izbor zapisničara i ovjerovitelja Zapisnika

4) Usvajanje Zapisnika s redovne Skupštine Kluba održane 29. travnja 2008. godine

5) Izviješće o financijskom poslovanju Kluba u 2008. godini

6) Izviješće o sportskim rezultatima Kluba u 2008. godini

7) Rasprava o izviješćima

8) Financijski plan i Program rada Kluba u 2009. godini

9) Rasprava po predloženom iz toč. 8.

10) Različito


Dostavlja se:                                                                                Predsjednik Skupštine:

1) Oglasna ploča                                                                 mr. sc. Dražen Crnogaća

2)  www.vkkrka.hr

3) Arhiva


  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"