VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Skupština Kluba-dnevni red
24.12.2020 17:11:41   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“ 

            ŠIBENIK 

 

Šibenik, 21. prosinca 2020. 

 

Na temelju članka 21. Statuta V.K. „Krka“ predsjednik Skupštine Kluba elektroničkim putem saziva sjednicu redovne godišnje Skupštine Kluba za dan 30. prosinca 2020. godine s početkom u 09,00 sati i dovršetkom u 18,00 sati slijedećim predloženim 

 

                                                  DNEVNIM REDOM: 

 

1.     Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika; 

2.  Usvajanje Zapisnika s redovne i izborne sjednice Skupštine Kluba održane 19. prosinca 2019.; 

3.      Financijsko izviješće za 2019.; 

4.      Izviješće o sportskim rezultatima Kluba u 2020.; 

5.      Financijski plan V.K. „Krka“ za 2021.; 

6.      Plan rada Kluba u 2021. 

 

Napomenas obzirom na aktualne okolnosti u uvjetima epidemije COVID-19 sjednicu je moguće održati jedino korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije, te u uvodu navedenom vremenskom periodu! 

Sve dodatne obavijesti mogu se zatražiti na mail dcrno@hotmail.com  

 

 

Dostavlja se:                                                                                     Predsjednik Skupštine: 

 

1.      Oglasna ploča                                                                    Gojko Lambaša, prof., v.r. 

2.      www.vkkrka.hr 

3.      Arhiva 

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"