VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Redovna i izborna Skupština
09.12.2019 23:43:56   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“  

         ŠIBENIK 

 

Šibenik, 07. prosinca 2019. 

 

 

Na temelju članka 21. Statuta V.K. „KRKA“ predsjednik Skupštine Kluba saziva redovnu i izbornu sjednicu Skupštine Kluba za dan 19. prosinca s početkom u 19 sati u TV-sali hotela „Jadran“ u Šibeniku s slijedećim predloženim  

 

 

DNEVNIM REDOM 

 

 

 1. Izbor Verifikacijske komisije, 

 1. Izbor Radnog predsjedništva, 

 1. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika, 

 1. Usvajanje Zapisnika s redovne Skupštine Kluba održane 27. prosinca 2018. godine, 

 1. Izviješće Predsjednika Kluba o radu Uprave u razdoblju 2015. – 2019. godine, s Izviješćem o prihodima i rashodima za 2015., 2016., 2017., 2018., do 30.06.2019. 

 1. Izviješće Glavnog trenera o sportskim rezultatima u razdoblju 2015. – 2019. 

 1. Davanje razrješnice Predsjedniku i Upravi Kluba, 

 1. Prijedlozi za izbor i izbor Predsjednika Kluba, 

 1. Prijedlozi za izbor i izbor članova Uprave Kluba, 

 1. Davanje razrješnice Predsjedniku i Dopredsjedniku Skupštine Kluba. 

 1. Prijedlozi za izbor i izbor Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine Kluba, 

 1. Plan rada Kluba u razdoblju 2020. – 2023., 

 1. Financijski plan Kluba za 2020., 

 1. Razno.  

 

 

 

 

                                                                                                       Predsjednik Skupštine: 

                                                                                                        Gojko Lambaša, prof. 

 

 

 

Dostavlja se: 

 1. Oglasna ploča Kluba (s prilozima), 

 1. pismohrana. 

  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"