VK Krka - Sibenik

>   


- Kontakt informacije
- Kontakt obrazac

Himna VK "Krka"
 Mladost, snaga,
 čvrsto veslo,
 Krkašima daje moć,
 Da ispune svoje geslo
 Na cilj uvijek prvi doć.

 Pjeni more, veslo hara,
 Gordog vala nasta lom.
 To krkaši puni žara
 Jure cilju kao grom.

Vrijeme u Šibeniku
Find more about Weather in Sibenik, RH

Najnoviji članovi
Junior2
T ključ
Untitled User

Novo u temama:
quo vadis krka?
2007.
nu vid zbilja
posade

- - - - - - - - - - -


 Broj žiro računa u HR:
2411006-1100017866
 Broj deviznog računa:
 7107 - 978 - 3166848
Skupština Kluba
25.12.2018 20:40:24   |  By: Aspiriniks

VESLAČKI KLUB „KRKA“

            ŠIBENIK

 

Šibenik, 13. prosinca 2018.

 

 

 

Na temelju članka 21. Statuta V.K. „Krka“ predsjednik Skupštine Kluba saziva redovnu godišnju Skupštinu Kluba za dan 27. prosinca 2018. godine s početkom u 19,30 sati u TV-sali hotela „Jadran“ s slijedećim predloženim

 

 

 

                                                  DNEVNIM REDOM:

 

 

1)      Izbor verifikacijske komisije;

2)      Izbor radnog predsjedništva;

3)      Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika;

4)      Usvajanje Zapisnika s redovne Skupštine Kluba održane 28. prosinca 2017.;

5)      Financijsko izviješće za 2017.;

6)      Izviješće o sportskim rezultatima Kluba u 2018.;

7)      Financijski plan V.K. „Krka“ za 2019.,

8)      Plan i program rada Kluba u 2019.;

9)      Dodjela priznanja.

 

 

Napomena: po završetku sjednice Skupštine u taverni „Kula“ hotela „Jadran“ bit će organiziran zajednički domjenak.

 

 

 

 

 

 

Dostavlja se:                                                                                       Predsjednik Skupštine:

 

1)      Oglasna ploča                                                                     Gojko Lambaša, prof., v.r.

2)      www.vkkrka.hr

3)      Arhiva

 

 

 


  Verzija za Ispis


Pretraživač   arhiva starih vijesti
Upit:   u kategoriji  Linkovi o Šibeniku

www.sibenik.hr
www.sibenik-tourism.hr
sibensko-kninska-zupanija.hr
www.sibenskileksikon.com


     
   
©2004 Veslački klub"Krka"