Vjeruješ li svome treneru:
Da, potpuno!
Donekle.
Ne vjerujem!
Rezultati